Program

program konferencji naukowej poświęconej refleksji nad życiem i twórczością Stanisława Vincenza, autora cyklu Na wysokiej połoninie, w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci

Informacja o uzupełnieniu programu Konferencji Vincenzowskiej.

Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy potwierdzenie udziału online w naszej konferencji kolejnych osób z Ukrainy.

  • 19.11.2021 ok. godz. 10.15 połączy się z nami prof. Ihor Cependa – Rektor Uniwersytetu Przykarpackiego im. W.Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
  • 19.11.2021 w godzinach 17.00-19.00 w „panelu tłumaczy” gościć będziemy: Liubę-Paraskewię Strynadiuk z Zamahory/Lwowa – tłumacza literatury z języka niemieckiego, ostatnio tłumaczącą na dialekt huculski „Historię filozofii po góralsku” ks. Józefa Tischnera oraz Wasyla Zełenczuka – pracownika naukowego Muzeum w Krzyworówni, autora audiobooka napisanej po huculsku powieści Petra Szekieryka Donikiwa „Dido Iwanczik”, ostatnio przetłumaczonej z huculskiego na…ukraiński.
  • 20.11.2021 ok. godz. 10.00 połączy się z nami Mykoła Kniażycki – publicysta, deputat do Rady Najwyższej Ukrainy – spiritus movens inicjatyw upamiętniających postać i dzieło Stanisława Vincenza na Ukrainie oraz Julia Potiak z Bystrzca, działająca w środowisku lokalnym „małej ojczyzny” Stanisława Vincenza pod Czarnohorą.

piątek 19 listopada
10.00 - 10.30 uroczyste otwarcie konferencji
pasmo pierwsze
10.30-12.00
Włodzimierz Próchnicki: Czarnohora jako przestrzeń bytu
Justyna Gorzkowicz: Wyspa Melos – inne przestrzenie w „Powojennych perypetiach Sokratesa”
Ludwik Frey: Siewca słów
pasmo drugie
12.00-13.00
Iwona Matuszkiewicz: Poetyka zamieszkiwania Stanisława Vincenza
Dorota Burda-Fischer: „Pan Tytus” — poemat o domu
13.00-15.00 przerwa w obradach
pasmo trzecie
15.00-16.30
Wołodymyr Pohrebennyk: Motywy karpackie w „Dialogach z Sowietami” Stanisława Vincenza
Olga Ciwkacz: Korespondencja Oksany Duczymińskiej z Vincenzami
Barbara Matczak: Barbara Matczak: Słoboda Rungurska. Fenomen miejsca w listach Leny Vincenzowej do Jerzego Stempowskiego
pasmo czwarte
16.30-19.00
Stanisław de Vincenz (junior): Między miejscami w pamięci
„Połonina” jako przestrzeń języka – panel o przekładaniu Połoniny; uczestnicy: Bernhard Hartmann, Mykoła Łesiuk, Herbert Ulrich, David Zelinka; prowadzenie: Jan A. Choroszy
pasmo piąte
19.00-20.30
pokaz filmu „Od Krakowa do Słobody – rok Stanisława Vincenza” Krzysztofa Krzyżanowskiego, z udziałem reżysera
sobota 20 listopada
pasmo szóste
10.00-11.30
Leszek Rymarowicz: Za góry czy za miedzę? Stanisława Vincenza wyprawy za Tatarską Przełęcz
Maria Gostieva: Możliwości wykorzystania ukraińskich źródeł archiwalnych w badaniach nad spuścizną Stanisława Vincenza
Jacek Hajduk: Vincenz – Wittlin – Wieniewski. Polscy homerydzi z kręgu paryskiej „Kultury”
pasmo siódme
11.30-13.00
Jakub Żmidziński: Lektura „Na wysokiej połoninie” jako inicjacja w „dawność”
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa: Vincenz – piewca dawności wobec teraźniejszości
Ewa Serafin: O mitycznej pamięci miejsca w „Zwadzie” – uwagi ekofeministyczne
pasmo ósme
13.00-14.00
Michał Piętniewicz: W Paruzji nie da się trwać nieustannie. Rozmyślania nad twórczością Stanisława Vincenza
Jan A. Choroszy: Proza umiejscowienia
14.00-14.30 zakończenie konferencji
15.30 zapalenie zniczy na grobie Vincenzów na Cmentarzu Salwatorskim